Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga sistematskog pregleda zaposlenih

Broj: 01-1038/21-2
Datum: 16.06.2021. godine

PREDMET:  Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga sistematskog pregleda zaposlenih u JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla

Poštovani,

Na osnovu člana 8. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16) i Odluke o pokretanju postupka nabavke usluga sistematskog pregleda zaposlenih, broj: 01-1038/21-1 od 08.06.2021. godine,

P O Z I V A M O  V A S da dostavite ponudu za vršenje usluga sistematskog pregleda zaposlenih  u JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla

a)    Naziv ugovornog organa
Ugovorni organ:  JKP KOMUNALAC d.o.o.  
Adresa:  Ul. Husinskih rudara bb, 75000 Tuzla
IDB/JIB: 4209232530007
Telefon: +387-35-302-555
Faks: +387-35-302-562

Cijeli dokument možete preuzeti ovdje.


1. Mašinsko pranje javnih asfaltnih površina Pranje saobraćajnica predstavlja uslugu kojom se prema utvrđenom planu i programu vrši čišćenje javnih asfaltnih površina na području

1. Obavlja poslove zimskog održavanja saobraćajnica, i javnih asfaltnih površina u nadležnosti grada. 2. Mehanizaciju čine kamioni i traktori opremljeni čeonim plugovima za odbacivanje snijega,

Obavljanje dimnjačarskih poslova, kao komunalne djelatnosti od javnog interesa za Grad Tuzla, organizuje se u cilju zaštite života ljudi i imovine te sprječavanja i otklanjanja

IZVJEŠTAJI

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2020. - 31.12.2020.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2019. - 31.12.2019.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2018. - 31.12.2018.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2017. - 31.12.2017.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2016. - 31.12.2016.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2015-31.12.2015.

PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE

 

© 2021 JKP Komunalac Tuzla. Sva prava zadržana.