Cjenovnik usluga odvoza i deponovanja smeća

1.  CIJENE USLUGE ODVOZA SMEĆA ZA DOMAĆINSTVA

RB

USLUGA ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

Cijena (KM/m2)

bez PDV-a

1 Cijena usluge po članu domaćinstva u kolektivnom stanovanju

3,00 KM

2 Cijena usluge u individualnom stanovanju do 100m2  (paušalno)

8,00 KM

3

Cijena usluge u individualnom stanovanju 100-150m2 (paušalno)

10,00 KM

4 Cijena usluge u individualnom stanovanju preko 150m2 (paušalno)

15,00 KM

5 Naknada za održavanje i nabavku posuda za komunalni otpad, odvoz i deponovanje pepela, šljake, te odvoz krutog otpada

2 KM /domać.

 

2. CIJENE USLUGE ODVOZA SMEĆA ZA PRIVREDNE SUBJEKTE

RB

USLUGA ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

Cijena (KM/m2)

bez PDV-a

1 Poslovni prostor I kategorije (pekare na čvrsto gorivo, mesnice, ugostiteljski objekti: restorani, aščince, ćevabžince, buregdžinice, trgovinske radnje prehrambene i mješovite robe, voća i povrća, kao i djelatnosti slične namjene)

1,20

2 Poslovni prostor II kategorije (kafane, kafe slastičarne, picerije, slastičarne, automehaničari, autolimari, autoelektričari, stakloresci, limari, bravari i sl.zanati, vulkanizeri, stolari, obućari, električari, krojači, štamparije, vodoinstalateri, kao i djelatnosti slične namjene)

1,00

3 Poslovni prostor III kategorije (trgovinske radnje vodoinstalacionog materijala, elektromaterijala, autodjelova, boja i lakova, konfekcije i metražne robe, sportske opreme, audio i video tehnike, kompjutera i kompjuterske opreme, obuće, posuđa i slično,benzinske stanice (pumpe),knjižare, cvjećare, pržionice kafe, punionice sokova, pekare na plin, mazut i električnu energiju, autopraonice, brijačko-frizerski saloni, butici, kao i djelatnosti slične namjene).

0,90

4 Poslovni prostor IV kategorije (parfimerije, saloni za ljepotu i masažu, kozmetički saloni, privatne ljekarske i stomatološke ordinacije, rehabilitacioni centri, pečatoresci, servisi za opravku kućanskih aparata, saloni zabave, kao i djelatnosti slične namjene).

0,80

5 Poslovni prostor V kategorije (fotografi, fotokopirnice, knjigovodstveni servisi, urari, zlatari, advokati, sudski tumači, prevodioci, videoteke, auto škole, špedicije, agencije, biroi, predstavništva, osiguravajuća društva, optičari, udruženja građana, sjedišta političkih stranaka, kao i djelatnosti slične namjene).

0,70

6 Poslovni prostor VI kategorije (saloni automobila, prodavnice namještaja, tepiha i sl., mega i supermarketi, robne kuće, izložbeno-galerijski prostori, predstavništva za prodaju roba na veliko, carinski terminali kao i djelatnosti slične namjene).

0,55

7 Poslovni prostor VII kategorije (korisnici iz oblasti privrede i ustanove (banke, mikrokreditne organizacije, instituti, organi uprave, pijace, i slično)

0,35

8 Poslovni prostor VIII kategorije (iz oblasti zdravstva, izuzev apoteka, školstva, kulture i sporta, vjerske institucije, administrativne prostorije humanitarnih organizacija, dobrotvornih i nacionalnih društava)

0,25

9 Naknada za održavanje i nabavku posuda za komunalni otpad, odvoz i deponovanje pepela, šljake, te odvoz krutog otpada

2 KM/domać.

10 Kiosci , tezge za prodaju na otvorenom, ljetne bašte u periodu dok rade, i za sve djelatnosti malih kvadratura (paušalno)

15KM

 


1. Mašinsko pranje javnih asfaltnih površina Pranje saobraćajnica predstavlja uslugu kojom se prema utvrđenom planu i programu vrši čišćenje javnih asfaltnih površina na području

1. Obavlja poslove zimskog održavanja saobraćajnica, i javnih asfaltnih površina u nadležnosti grada. 2. Mehanizaciju čine kamioni i traktori opremljeni čeonim plugovima za odbacivanje snijega,

Obavljanje dimnjačarskih poslova, kao komunalne djelatnosti od javnog interesa za Grad Tuzla, organizuje se u cilju zaštite života ljudi i imovine te sprječavanja i otklanjanja

IZVJEŠTAJI

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O

POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD 

01.01.2021. - 31.12.2021.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2020. - 31.12.2020.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2019. - 31.12.2019.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2018. - 31.12.2018.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2017. - 31.12.2017.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2016. - 31.12.2016.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2015-31.12.2015.

PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE

 

© 2023 JKP Komunalac Tuzla. Sva prava zadržana.